Virtual Reality-teknik och KBT

Behandling av talängslan med Virtual Reality-teknik och KBT - information till personer som är intresserade av att delta samt HR-representanter.

Talängslan är ett mycket vanligt förekommande socialt problem som kan skapa lidande och vara livshindrande. Problemet för personer som lider av svår talängslan är att de helst undviker att hålla tal och därmed inte heller får möjlighet att lära sig hantera dessa situationer och ta sig ur den onda cirkeln.

Under våren 2019 genomför PBM en behandlingsstudie på talängslan tillsammans med Stockholms universitet och IT-företaget Mimerse som utvecklar Virtual Reality-applikationer. Behandlingarna genomförs av PBM:s ordinarie psykologer vid vår mottagning på Linnégatan 14 i Stockholm (mellan Östermalmstorg och Humlegården). Behandlingen är grundad i moderna KBT-principer och består av en längre (3 timmar) session där deltagaren får pröva på att utsätta sig för virtuella publiker och genomföra olika talövningar, följt av ett fyra-veckors internetförmedlat vidareutvecklingsprogram där man arbetar vidare på egen hand. Samma behandlingsprogram har vid tidigare studier vid Stockholms universitet och Bergens universitet visat sig ha mycket god effekt.

Rekryteringen till studien sker med start i mitten av januari. Man kommer då att kunna anmäla sig och genomföra ifyllandet av ett elektroniskt formulär via nätet. Därefter kommer man att ringas upp av en av PBM:s ordinarie psykologer som då genomför ett bedömningssamtal. Om man uppfyller inkluderingskriterierna kommer man att inkluderas i studien och slumpas till antingen omedelbar eller aningen fördröjd behandlingsstart (ca 6 veckor).

PBM är ett av Sveriges största KBT-psykologiföretag. Alla som arbetar med psykologisk behandling hos oss är legitimerade psykologer och har KBT som inriktning både vad gäller egen utbildningsbakgrund samt behandlingsinriktning.

Stockholms universitet (SU) är ett av flera universitet i Sverige som ligger långt framme vad gäller forskning inom internetförmedlad KBT. Under de senare åren har man även genomfört VR-studier inom området psykologisk behandling. Ur ett internationellt perspektiv ligger svenska universitet som SU, Linköpings universitet samt Karolinska institutet långt framme inom digital KBT.

I denna studie samarbetar PBM och SU med företaget Mimerse, som är ett Stockholmsbaserat företag som specialiserat sig på att ta fram mjukvara för VR-förmedlad psykologisk behandling. Mimerse har utvecklat VR-materialet som används i studien.

Du anmäler dig till studien via följande länk: https://www.iterapi.se/sites/vreta/ Deltagande i studien kostar 3.900 kr, om du inte inkluderas i studien efter bedömning utgår ingen avgift.

Vid frågor är du välkommen att höra dig till Leg. Psykolog/Affärsområdeschef Andreas Schill (andreas.schill@pbm.se , 070-7222519) eller Leg. Psykolog/Projektledare Jesper Dagöö (070-092 50 10 jesper.dagoo@pbm.se).

Kontakta oss