KBT Ångest

Ångest beskrivs vanligtvis som en okontrollerbar och överdriven oro som inkräktar på vardagen med symptom som bl.a. andnöd, hög puls och svettningar. Ofta känner man sig uppskruvad, rastlös och spänd. KBT som behandlingsterapi vid ångest är mycket effektiv metod där klienten får öva sig i olika beteendemönster som dämpar ångesten. KBT ger den drabbade olika verktyg att använda i vardagen.

Kontakta oss