KBT Behandling

En behandling med KBT går ut på att försöka förändra de beteenden och attityder som inte fungerar i vardagen eller som skapar stress och andra problem.

En behandling med KBT skräddarsys alltid efter klientens behov och anpassas till den problematik som föreligger, så kallad beteendeanalys. Eftersom det är så personligt anpassat, är KBT behandling något som passar de allra flesta. 


Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är viktigt inom KBT. Tonvikten ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Behandling med KBT handlar om att klienten ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur klienten förhåller sig till och tolkar sig själv och sin omgivning.


På PBM Online erbjuder vi behandling med KBT via internet. Kontakta oss här.

Kontakta oss