KBT Depression

På PBM Online behandlar vi depression genom KBT. Depression karaktäriseras av en nedstämdhet som inte går över.

Några av följande symtom kan även få en mer framträdande plats:

  • Sömnstörningar
  • Förändrad aptit
  • Viktproblem
  • Känslor av hopplöshet/meningslöshet
  • Självmordstankar
  • Känslor av skam och skuld
  • Passivt beteende
  • Undviker sociala situationer och aktiviteter


Som med de flesta besvär är symptomen olika från person till person. Du kan alltså ha alla eller några av symptomen ovan, men också andra symptom som inte är nämnda här. 

KBT som beteendeterapi vid depression betyder att man försöker förändra de beteenden och attityder som inte fungerar i vardagen eller som skapar stress och andra problem. En KBT behandling skräddarsys alltid efter klientens behov.

Hos oss kan du få KBT behandling via nätet. Du behöver endast en mobil eller dator med videokamera och bra internetuppkoppling. Se alla tekniska krav här.


På PBM.se kan du läsa mer om Depression

Kontakta oss