KBT Depression

Depression kännetecknas av nedstämdhet som fortgår längre än två veckor och som åtföljs av symptom som störd sömn, förändrad aptit och vikt, känslor av hopplöshet och i vissa fall självmordstankar. Med hjälp av KBT vid depression lägger psykologen bl.a. upp ett aktivitetsschema för att individen sakta men säkert ska komma tillbaka till sin normala vardag och kunna utföra enklare sysslor.

Kontakta oss