KBT Psykolog

En behandling med KBT utförs alltid av legitimerad psykolog eller terapeut oavsett om det sker på en mottagning eller via internet. Alla våra psykologer och terapeuter har lång erfarenhet av KBT som behandlingsterapi.

Du kan känna dig helt trygg med psykologerna på PBM Online. Det kan kännas lite ovant att ha ett terapisamtal via nätet, men våra psykologer har lång erfarenhet och hjälper dig att känna dig trygg. Alla våra psykologer efter samma terapimetod:


  • Beteendeanalys - en funktionell, individanpassad analys av problem och beteenden
  • Strukturerat, målinriktat arbetssätt
  • Aktiv terapeut
  • Terapirelation med betoning av samarbete mellan terapeut och klient
  • Fokusering på nuet, mer än på det förflutna
  • Naturvetenskaplig utvärdering av metoderna
  • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön
  • Användning av hemuppgifter som klient utför i sin egen miljö
  • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv
Kontakta oss