KBT Sömn

Vid svårigheter vid sömn som exempelvis insomnia kan man använda sig av KBT. Sömnen utgör en stor del av vårt välbefinnande och när den bryts kan vardagen upplevas som svår. Den vanligaste behandlingen för insomni är idag medicinering men KBT som behandlingsalternativ har fått allt större genomslagskraft. KBT ger mer långsiktiga resultat och biverkningar uteblir till skillnad från effekterna av medicinering.

Kontakta oss