Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv Beteendeterapi, eller KBT, är ett behandlingssätt där tonvikten ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT.

KBT handlar om att klienten ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur klienten förhåller sig till och tolkar sig själv och sin omgivning.


Behandling med Kognitiv Beteendeterapi

Den omfattande forskningen inom kognitiv beteendeterapi har lett till att det idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för bl.a. ångest, depressioner och problem vid sömn. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi utvecklar klienten nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att de inte längre utgör några hinder i vardagen. Med PBM Online kan du behandla dig med KBT på nätet, direkt hemifrån soffan. Perfekt för dig som har svårt att få tiden att räcka till. Så länge du har tillgång till dator eller telefon med en bra internetuppkoppling, kan du vara vart som helst! 


På PBM.se kan du läsa mer om Kognitiv beteendeterapi

Kontakta oss