Behandling av talängslan med KBT och VR

På PBM erbjuder vi behandling för talängslan med hjälp av Virtual Reality (VR), där patienten får öva på att tala framför en virtuell publik. Det är en effektiv och väl underbyggd metod.

Talängslan är ett mycket vanligt förekommande problem som kan skapa lidande och utgöra ett hinder i livet. Ibland är problemet kopplat till en socialfobisk problematik och ibland är det avgränsat till prestationsångest i olika situationer, till exempel när någon ska hålla en presentation eller ett anförande.

Problemet för personer som lider av svår talängslan är att de helst undviker att hålla tal, och därmed får de inte heller möjlighet att lära sig hantera dessa situationer och ta sig ur den onda cirkeln.

KBT är sedan länge en etablerad metod som använts för att behandla talängslan med goda resultat. Det stora hindret har traditionellt varit att få till grupper att tala inför, vilket krävs för lyckad behandling.

Men sedan en tid tillbaka finns möjligheten att använda Virtual Reality (VR) som ett led i träningen, där klienten helt enkelt får öva på att tala inför en virtuell publik. VR ger också stora möjligheter att skräddarsy scenarion som olika miljöer, typer av publik och storlek på grupp.

Vid frågor är du välkommen att höra dig till Andreas Schill, leg. psykolog och affärsområdeschef på: andreas.schill@pbm.se eller 070-722 25 19

Vill du anmäla dig för behandling kan du göra det via beställningsportalen till höger på sidan. Observera att den i nuläget bara går att använda på desktop eller i appen PBM Online.

I filmen här nedan får du veta lite mer om hur behandlingen kan gå till.Kontakta oss